Kiehumispiste-elokuvayhteisön rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Mouka Filmi Oy
Vanha Talvitie 2 A12
00580 Helsinki
mouka@mouka.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Jahnukainen
Mouka Filmi Oy
Vanha Talvitie 2 A12
00580 Helsinki
mouka@mouka.fi

3. Rekisterin nimi
Kiehumispiste-elokuvayhteisö

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään Kiehumispiste -elokuvaa koskeviin tutkimuksiin ja raportteihin sekä tiedotukseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Elokuvayhteisön osallistujien perustiedot:
sähköpostiosoite
nimi
tapahtuman sijainti
tapahtuman aika

osallistujan niin ilmoittaessa myös
tapahtuman otsikko
tapahtuman järjestäjä
lisätiedot tapahtumasta

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan elokuvayhteisöltä itseltään tapahtuman ilmoittamisen yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta eikä julkisteta ilman henkilön erillistä suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ei manuaalista aineistoa. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.